Samfund

Her er planerne for Havdrups udvikling: Borgermøde 6. november

Foto: Solrød Kommune

Havdrup – en by til alle livets faser. Sådan lyder visionen i udkastet til den nye helhedsplan for Havdrup by, som byrådet nu sender til debat fra den 26. oktober til den 30. november. Der afholdes borgermøde om helhedsplanen den 6. november.

Hvordan skal Havdrup udvikle sig fremover, og hvordan kan man sikre, at udviklingen sker på baggrund af den særlige kultur, karakteristika, identitet og ånd, der definerer den attraktive stationsby? Det har opgaveudvalget for Havdrup Helhedsplan i samarbejde med byens borgere undersøgt og arbejdet med siden juni sidste år.

Resultatet er et udkast til en helhedsplan, der er rundet af borgernes ønsker og visioner for Havdrup med udviklingsperspektiver på både kort og lang sigt. Byrådet sender nu helhedsplanen til debat fra den 26. oktober til den 30. november og inviterer til borgermøde den 6. november på Havdrup Skole.

– Udkastet til helhedsplanen hviler på Havdrupborgernes holdninger, idéer og visioner. Det er det, der gør helhedsplanen værdifuld, og det var den slags forankring i byens borgere og identitet, byrådet ønskede, da vi satte gang i arbejdet med helhedsplanen. Der er skabt en solid helhedsplan med en tilpas blanding af konkrete ønsker og visioner, som kan danne grundlag for Havdrups fremtidige udvikling. Nu er jeg spændt på at læse høringssvarene og på, om borgerne vurderer, at helhedsplanen rammer plet, siger Kim Sunesen, formand for Natur-, klima- og planudvalget.

Også formand for opgaveudvalget, Havdrupborger Bo C. Christiansen, ser frem til andre borgeres reaktioner på helhedsplanen.

– De mange input og bidrag, vi har fået fra borgerne i forbindelse med arbejdet med helhedsplanen, synes jeg er blevet til rigtigt gode anbefalinger. De er både anvendelige nu og her og på længere sigt. Det er anbefalinger, som jeg tror og håber på, at borgerne også kan se sig selv i. Samtidig er det anbefalinger, som jeg glæder mig til at se blive anvendt i det politiske system, og som med tiden gerne skulle kunne ses i kommuneplanlægningen, siger Bo C. Christiansen.

Glæden ved Havdrup har skabt visionen

Den overordnede vision for helhedsplanen er ”Havdrup – en by til alle livets faser”, som afspejler borgernes glæde ved at bo i Havdrup og samtidig deres ønske om at blive boende. Helhedsplanen udpeger derfor blandt andet også behovet for flere små og mellemstore boliger i byen samtidig med, at den definerer et ønske om bedre adgang til naturen og flere grønne områder.

På baggrund af workshops og borgermøder fokuserer helhedsplanen på fem overordnede temaer, og ud fra de temaer kommer helhedsplanen med anbefalinger til ni konkrete emner, som opgaveudvalget efter input fra byens borgere har defineret som centrale for Havdrups udvikling. De er:

  • Tilgængelig natur
  • Nye grønne områder
  • Byrum og biler
  • Mødesteder til bebyggelse
  • Mødesteder for Havdrup
  • Sammenhængende stier
  • Boligudvikling i Havdrup
  • Rækkefølge for boligudvikling
  • Placering af friplejehjem

Her kan du se hele helhedsplanen

Helhedsplanen for Havdrup By kan ses på www.solrod.dk under dagsorden/referat for byrådsmødet den 11. oktober 2023 og under ’Høringer og afgørelser’. På denne side kommer der også nærmere information om det kommende borgermøde om helhedsplanen.

Fakta

På byrådsmødet den 11. oktober 2023 besluttede byrådet at sende udkastet til en helhedsplan for Havdrup By til debat. Ønsket om en helhedsplan for Havdrup har grobund i konstitueringsaftalen efter kommunalvalget i 2021 mellem Liberal Alliance, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Havdruplisten. Et enigt byråd besluttede på den baggrund i sommeren 2022 at nedsætte et opgaveudvalg bestående af både byrådsmedlemmer og borgere, der skulle udarbejde et forslag til en helhedsplan for Havdrup By.

Helhedsplanen er ikke juridisk bindende for Solrød Kommune, som eksempelvis en lokalplan eller et kommuneplantillæg er. Helhedsplanen fastlægger en vision og nogle anbefalinger for den langsigtede udvikling af Havdrup, som kan indarbejdes i fremtidige projekter i Havdrup.

 

Kommentarer