112

Indbrud i seks varebiler på forskellige adresser i Lille-Skensved

Foto: Rigspolitiet

I løbet af torsdag modtog politiet seks anmeldelser om indbrud eller forsøg på indbrud i varebiler i Lille-Skensved-området. Varebilerne havde alle holdt på gaden eller i private indkørsler på vejene Hovedgade, Bulveledet, Hasselvej, Ved Banen eller Rævens Kvarter.

Et fællestræk i alle seks anmeldelser var, at der var tale om håndværkerbiler, at enten side- eller bagdør var blevet opbrudt, at forskelligartet håndværktøj var blevet stjålet, at tyverierne var sket i et snævert geografisk område, og at indbruddene i varebilerne alle var sket i tidsrummet fra onsdag aften til tidligt torsdag morgen.

Politiet har nu optaget rapport om de seks indbrud i et forsøg på at finde frem til nogen, der kan drages til ansvar herfor.

Ingen af ejerne eller brugerne af de opbrudte køretøjer har set eller bemærket noget usædvanligt i løbet af natten til torsdag, hvorfor politiet gerne vil i kontakt med personer, der måtte have set eller hørt noget usædvanligt i løbet af natten til torsdag.

Politiet vil også gerne opfordre indehavere af privat videoovervågning til at kontrollere, hvorvidt nogen uvedkommende kan ses på privat grund i nærheden af f.eks. varebiler, som personerne måske kan have udvist interesse for uden at begå tyveri fra dem.

Hvis nogen har oplysninger eller relevant overvågningsmateriale i sagerne, kan politiet kontaktes på tlf. 114.

Gode råd fra politiet om at forhindre tyveri fra varebiler

Midt- og Vestsjællands Politi har nogle gode råd til, hvad du selv kan gøre for at forsøge at forhindre tyveri fra din varebil:

  • Parker – om muligt – varebilen på en sådan måde, at det er besværligt at komme ind i den ad bag- eller sidedøre.
  • Deaktiver knappen til central oplåsning af bag- og sidedøre (findes ikke i alle køretøjer).
  • Fjern særligt værdifuldt værktøj fra bilen
  • Mærk værktøj med f.eks. en særlig farve, initialer eller firmanavn mv., så stjålet værktøj vil være sværere at afsætte for tyven og nemmere for politiet at identificere ejeren
  • Biler, der parkeres i længere tid eller efter mørkets frembrud, bør parkeres, hvor der er belysning – og gerne i nærheden af beboelse. Undgå at parkere bilen på øde steder.

Kommentarer