Debat og politik

Jeg tror på dansk landbrug

Af Jacob Jensen, Venstre

Folketingsmedlem, Sjællands Storkreds
Næstformand, Region Sjælland

Jeg er gået ind i politik for at gøre en positiv forskel for de ting, som jeg tror på. Og jeg tror på dansk landbrug. Faktum er, at der i verden i de kommende år bliver stadig flere munde, der skal mættes. Faktum er også, at der er brug for at gøre en kæmpe indsats for at nedbringe udledningen af klimagasser både i Danmark og i resten af verden. Svarene på begge disse markante udfordringer findes i dansk landbrug.

Vi har verdens dygtigste landmænd. Vi producerer i Danmark nogle af verdens bedste fødevarer med stor klimaeffektivitet. Som Danmarks landbrugsminister gør det mig stolt og optimistisk. Det skal vi udvikle – ikke afvikle – både af hensyn til arbejdspladser og eksport for årligt omkring 200 mia. kr., men også af hensyn til klimaet, der jo ikke kender til landegrænser.

Når CO2-afgiften skal forhandles politisk, efter at en ekspertgruppe er kommet med sine faglige anbefalinger, så er Venstre med ved forhandlingsbordet. Det er i modsætning til de andre blå partier, der nok siger, at de vil landbruget det godt, men som i handling ikke tager et medansvar for dansk landbrugs fremtid.

Jeg vil derfor insistere på, at vi i Venstre skal gøre alt, hvad vi kan for at undgå, at landbrugets skæbne kastes i hænderne på de yderste venstrefløjspartier, som i deres politiske udspil har forslag om, at lukke store dele af landbrugets produktion. Med en SVM-flertalsregering har vi en unik mulighed for at skabe stabile og langsigtede rammer for landbrugserhvervet, hvilket i sig selv har en værdi.

Derfor er det godt, at Venstre er med i regering for at sikre, som der står i regeringsgrundlaget, at landbruget ”skal udvikles – ikke afvikles”.

Kommentarer