Samfund

Snart er det tid til indskrivning til børnehaveklassen 2024

Foto: Solrød Kommune
I perioden fra 6. november til 19. november 2023 er der åbent for digital indskrivning på skolerne i Solrød.

Som hovedregel skal børn begynde i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor barnet fylder seks år.

Den digitale indskrivning af børn, der skal begynde i skole til august 2024, er åben i perioden fra den 6. november til og med den 19. november 2023.

Forældre med børn, der fylder 6 år i 2024, vil i uge 41 modtage yderligere information om indskrivningen i deres digitale postkasse.

Kontakt distriktsskolen, hvis du har spørgsmål.

Læs mere om digital indskrivning.

Se kort over skoledistrikterne.

Indmeldelse i SFO

Når dit barn bliver indskrevet i skole, skal du samtidig oplyse, om barnet skal gå i SFO.

Børnene flytter fra børnehaven til SFO 1. april det år, hvor de starter i børnehaveklassen.

Overgangen fra dagtilbud til SFO/skole

Dagtilbuddene og skolerne arbejder tæt sammen om at give dit barn en god overgang. De arbejder derfor ud fra en fælles model kaldet “Den gode overgang”.

Læs mere om Den gode overgang.

 

Kommentarer