Samfund

Udvidelse af Plejecenter Christians Have er på vej

Det er den såkaldte bygningsetape 4 af Plejecenter Christians Have der nu sættes i gang, som kommer til at omfatte 45 boliger. Foto: Solrød Kommune.

I de kommende år vil den ældre del af befolkningen være stigende, hvilket vil øge behovet for plejeboliger og kræve flere ressourcer i sundhedssystemet.

Solrød Kommunes Social-, Ældre- og Sundhedsudvalg har også bemærket, at antallet af personer, der kræver pleje, forventes at stige, og at der derfor i de kommende år vil være behov for flere almene plejeboliger i kommunen.

For at imødekomme behovet er der planer om at udvide Plejecenter Christians Have med 45 boliger, som vil koste knap 100 millioner kroner.

Selve entreprisen beløber sig til cairka 76 millioner kroner, mens resten er grundomkostninger, gebyrer og andre omkostninger. Finansieringen skal ske gennem et realkreditlån på 87 millioner, et kommunalt grundkapitallån på næsten 10 millioner og beboerindskud på ca. 2 millioner.

Tidsplanen er også fastlagt, hvor udbudsdetaljerne vil blive præsenteret for Byrådet i oktober i år og valg af entreprenør i juni 2024. Indflytning forventes i september 2026.

Desuden afholdes der et borgermøde den 21. september, efter at lokalplansforslaget og kommuneplantillægget, der muliggør udvidelsen, har været i høring.

 

Kommentarer